მიღების წესი  
 

საბუთები

· სრული ზოგადი განათლების ატესტატი.

  • B2 დონის დამადასტურებელი ინგლისური ენის სერტიფიკატი ან სასწავლებლის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება. ტესტის ნიმუში იხილეთ ბმულზე.

· ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა ფორმა №IV -100/.

აბიტურიენტთა შესარჩევი საკვალიფიკაციო ტესტირება

აბიტურიენტთა შერჩევა მოხდება შიდა საკვალიფიკაციო ტესტირებით, რომელიც მოიცავს კითხვარებს ფიზიკა-მათემატიკის სასკოლო პროგრამიდან. ტესტის ნიმუში შეგძლიათ იხილოთ ბმულზე.

განაცხადი

შეავსეთ განაცხადის ფორმა და გამოგვიგზავნეთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: info@aviationcts.ge


© 2017 ყველა უფლება დაცულიადამზადებულია შპს რეფრეშის მიერ